Dielňa

Renovačné práce na vozidlách vykonávame v priestoroch Oldtimer dielne v Stupave, pri Bratislave, kde nás môžete počas pracovných dní môžete po predchádzajúcom telefonickom dohovore navštíviť.

Oldtimer dielňa disponujeme troma samostatnými pracovnými boxami, kde je možná nezávislá realizácia viacerých renovačných výkonov. Vzhľadom na dosiahnuté skúsenosti personálu a možností vybavenie dielne sme schopní ponúknuť komplexnú ako aj čiastočnú renováciu takpovediac na kľúč. Odborné činnosti ako chrómovanie, kompletné repase motora a jeho častí, lakovacie a čalúnnické práce nechávame realizovať dodávateľsky prostredníctvom našich partnerov.