Škoda Felicia

  Vozidlo Škoda Felicia s rokom výroby 1959 je prvým vozidlo rekonštruovaným naším Tímom, ktoré malo overiť jeho schopnosť vytvoriť zo značné zdevastovaného vraku plnohodnotné historické vozidlo. Pri renovácii sme prešli všetkými druhmi získavania dielov – od opravy pôvodných, až po výrobu resp. obstaranie nových. Vozidlo sme renovovali v záujme dosiahnutia max. úrovne dobovej zhodnosti. V určitých úkonoch ako protikorózne úpravy sme pristúpili k súčasným postupom v záujme trvácnejšieho výsledku rekoštrukcie. Po ukončení renovácie a absolvovaní testovacích kilometrov, kedy pretrvávali problémy s nepresným radením prevodových stupňov, sme pristúpili k premiestneniu radiacej kulisy na podlahu vozidla. Felicia je určená na prezentáciu našej renovačnej činnosti, prípadne ju poskytujeme k prenájmu. Absolvovali sme s ňou zatiaľ dve veteránske podujatia, kde sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom.

takto raz budem vyzerať....
nálezový stav
dovoz vraku
rozoberanie 01
rozoberanie 02
pieskovanie dielov 01
pieskovanie dielov 02
klampiarske práce
klampiarske práce 02
nová podlaha 01
nová podlaha 02
dopasovávanie dielov 01
dopasovávanie dielov 02
ochrana spodku karosérie 01
ochrana spodku karosérie 02
ochrana spodku karosérie 03
príprava na tmelenie
tmelenie pred lakom
lakovanie karosérie
lakovanie
brúsenie a leštenie laku
renovácia dielov 01
renovácia dielov 02
renovácia dielov 03
renovácia dielov 04
diely pred renováciou
diely po renovácii
výroba dielov
oprava rámu
renovácia diferenciálu
renovácia prevodovky
motor po renovácii
kompletizácia prednej nápravy 01
kompletizácia prednej nápravy 02
kompletizácia podvozku
čalúnenie sedadiel 01
dovoz z lakovania 01
dovoz z lakovania 02
pred prvým štartom
osadenie karosérie na podvozok 01
osadenie karosérie na podvozok 02
elektroinštalácia
pred a po renovácii
pedálová skupina
kompletizácia 01
kompletizácia 02
kompletizácia 03
čalúnnicke práce 01
čalúnnicke práce 02
montáž strechy 01
so strechou 01
so strechou 02
so strechou 03
so strechou 04
so strechou 05
...a hore bez 01
hore bez 02
hore bez 03