Renovácie, predaj a zákaznícke renovácie

renovacie a predaj Našu činnosť sme odštartovali renováciou Škody Felicia s rokom výroby 1959. V tesnom závese za prvou Feliciou nasledovala jej menovkyňa s rovnakým rokom narodenia. Ešte v priebehu renovácie si vozidlo našlo svojho budúceho majiteľa a jeho renovácia už pokračuje podľa jeho požiadaviek. I keď sme v súčastnosti naplno vyťažení zákazníckymi renováciami, hľadáme pre vlastnú renovačnú činnosť hodnotné historické vozidlá, vhodné na komerčné využitie resp. k ďalšiemu predaju.

Nesústredíme sa len na dve veteránske stopy. Spustili sme práce na motocykli NSU Max z roku 1954, ako aj na poslednom prírastku BMW R23 z roku 1939.

Záujemcov o niektoré z vozidiel, radi oboznámime s jeho renovačnou genézou, ako aj s miestom jeho znovuzrodenia. Samozrejmosťou je poskytovanie popredajných služieb, obsahujúcich údržbu, opravy a poradenstvo podľa individuálnych požiadaviek klienta.

V rámci zákazníckych renovácií zabezpečíme kompletnú podporu od prepravy vozidla cez zaobstaranie technickej dokumentácie a náhradných dielov a samozrejme kompletné prevedenie prác so všetkými podkladmi o ich priebehu. Samozrejmosťou pre zákazníka je možnosť sledovania priebehu renovačných prác a konzultácie s naším tímom. Pre tých, ktorí sa neradi nečinne prizerajú a radi by aktívne prispeli k procesu renovácie svojho miláčika, p1010551ponúkame možnosť pomôcť pri zaobstarávaní náhradných dielov, prípadne pri výbere dodávateľa lakovníckych, čalúnnických a iných remeselných prác.

Vyhovieme aj záujemcom o čiastočnú renováciu, kedy sa sústredíme len na časti vozidla, ktoré určí sám zákazník, prípadne odporučíme vhodný rozsah prác v záujme dosiahnutia najoptimálnejšieho pomeru spokojnosti zákazníka a kvality vykonanej práce.

Po obhliadke a posúdení stavu vozidla našimi odborníkmi navrhneme postup renovačných prác, ich trvanie a približnú kalkuláciu nákladov. Tie sa spravidla skladajú z dielenských prác, nákupu náhradných dielov, technickej podpory a dodávateľských výkonov ako chrómovania, lakovania a čalúnnických prác. Po dohode so zákazníkom rozvrhneme renovačné práce do etáp, počas ktorých je možná detailnejšia kontrola vykonaných prác ako aj plánovanie ďalšieho postupu.