Renovácie historických vozidiel

Renovačné a aservisné práce na vozidlách vykonávame v priestoroch Oldtimer dielne v Stupave, pri Bratislave, kde nás môžete počas pracovných dní môžete po predchádzajúcom telefonickom dohovore navštíviť.

Oldtimer dielňa disponuje niekoľkými pracoviskami, kde je možná nezávislá realizácia viacerých renovačných výkonov. Vzhľadom na dosiahnuté skúsenosti personálu a možností vybavenie dielne sme schopní ponúknuť komplexnú ako aj čiastočnú renováciu takpovediac na kľúč. Odborné činnosti ako chrómovanie, kompletné GO motora a jeho častí a
čalúnnické práce nechávame realizovať dodávateľsky prostredníctvom našich partnerov.

Okrem renovácií ponúkame paletu servisných služieb a poradenstva, od základnej údržby mechanických častí, až po náročnejšie servisné zásahy, opravy elektroinštalácie a špecialnu výrobu.

Či už pred štartom do sezóny alebo technickou kontrolou, skontrolujeme technický stav, doplníme prevádzkové náplne, zaostríme na citlivé oblasti karosérie a na záver poradíme ďalšiu starostlivosť.

Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na nás prostredníctvom kontaktného formulára, prípadne si dohodnite termín osobného stretnutia.